Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιοτική διαλογή των μαρμάρων

8
Jan

Πώς η διαλογή των μαρμάρων μπορεί να γίνει αντικειμενικά & αυτοματοποιημένα

Το μάρμαρο ξεχωρίζει διαχρονικά στην προτίμηση των ανθρώπων είτε ως δομικό υλικό, είτε ως στοιχείο διακόσμησης και εμπλουτισμού του χώρου διαβίωσης. Ο τρόπος δημιουργίας του χαρίζει μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η πυκνότητα και η αντοχή του, ενώ οι φυσικές διεργασίες που συντελούνται κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσής του χαρίζουν στο μάρμαρο διαφορετικούς χρωματισμούς, υφές και βένες.

Ο κάθε κατασκευαστής, αρχιτέκτονας ή διακοσμητής έχει στη διάθεσή του ένα τόσο ευρύ φάσμα επιλογών που μπορεί να του δημιουργήσει προβληματισμό. Σημαντικός παράγοντας επιλογής του κατάλληλου μαρμάρου, εκτός από την αισθητική προσέγγιση, αποτελεί και η ‘’διαλογή΄΄ του, καθώς αυτή εσωκλείει πολλά από εκείνα τα επιπλέον χαρακτηριστικά που μπορούν να κρίνουν με περισσότερη ακρίβεια την καταλληλότητα του υλικού στο εκάστοτε έργο.

Τι είναι όμως η διαλογή του μαρμάρου και από τι εξαρτάται;

Διαλογή του μαρμάρου θεωρείται η διαδικασία ομαδοποίησης του σε ποιοτικές κατηγορίες, ανάλογα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι κατηγορίες που θεωρούνται ανώτερης ποιότητας (παραδείγματος χάριν χωρίς σημάδια, ελαττώματα ή προσμείξεις) αντιστοιχούν συνήθως σε υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε πως οι διαλογές αποτελούν έναν μόνο από τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του υλικού, καθώς για τον καθορισμό των τιμών στον κλάδο των μαρμάρων και των φυσικών πετρωμάτων λαμβάνεται πάντα υπόψη το σύνολο ή ο συνδυασμός πολλών επιμέρους χαρακτηριστικών.

Η διαλογή του μαρμάρου μπορεί να εξαρτάται:

  • Από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όπως για π.χ. η σκληρότητα, η αντοχή, η πυκνότητα, η υδατοαπορρόφηση, η αντίσταση στην τριβή, η αντοχή σε θλίψη κ.α. που μπορεί να απαιτεί το κάθε έργο.
  • Από τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά, που προέρχονται από τη σύνθεση και την εναπόθεση των ορυκτών κατά τη διαδικασία δημιουργίας του μαρμάρου. Έτσι, μία πλάκα μαρμάρου μπορεί να εμφανίζει σπαθιές, στίγματα, κυματισμούς και βένες που χρωματίζουν το μάρμαρο και το καθιστούν μοναδικό.
  • Από τα δομικά του χαρακτηριστικά που διαμορφώνονται κατά τη διαδικασία δημιουργίας του υλικού, όπως οι κομμοί, οι κρύσταλλοι, και η ψώρα.

Βασικές διαλογές των μαρμάρων

Αν και οι άνθρωποι του κλάδου δημιουργούν κάποιες κοινά αποδεκτές ποιοτικές κατηγορίες, φαίνεται ωστόσο να μην υπάρχει μία ενιαία κατηγοριοποίηση ανά τον κόσμο. Αποτελεί συχνό φαινόμενο οι κατηγορίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, την αγορά ή και τον προμηθευτή.

Μεταξύ των διάφορων κατηγοριοποιήσεων που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τις Premium – Standard – Eco ή Extra –& A1 – A2 – Commercial ή Premium – Standard. Για παράδειγμα, μια πλάκα πετρώματος της κατηγορίας Commercial εμφανίζει έντονες ανομοιομορφίες, χρωματικές διαφοροποιήσεις και ακανόνιστο pattern, ενώ η Α2 κατηγορία παρουσιάζει λιγότερο εμφανή χαρακτηριστικά, ορατά μόνο σε έντονο φως. Η Premium κατηγορία από την άλλη, δεν έχει εμφανείς διαφοροποιήσεις στο χρωματισμό και στα λοιπά χαρακτηριστικά της.

Αυτό που έχει σημασία να τονιστεί, είναι πως σε καμία περίπτωση η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου μαρμάρου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ως κριτήριο μόνο την κατηγοριοποίηση των διαλογών των μαρμάρων. Ο κάθε κατασκευαστής, αρχιτέκτονας, διακοσμητής θα πρέπει να μελετήσει τις απαιτήσεις του κάθε έργου, τόσο σε σχεδιαστικό/αισθητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών. Αυτός είναι και ο λόγος που η συμβουλή και η καθοδήγηση από έναν έμπιστο προμηθευτή είναι ζωτικής σημασίας.

Με ποιον τρόπο κατατάσσονται τα μάρμαρα σε ποιοτικές διαλογές;

Μέχρι τώρα η διαδικασία της ποιοτικής διαλογής πραγματοποιείται στην παγκόσμια αγορά από ειδικούς τεχνίτες που αναγνωρίζουν οπτικά (με το μάτι) βασικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου και κατόπιν το κατατάσσουν στην κατηγορία που θεωρούν ότι ταιριάζει περισσότερο. Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, η κατηγοριοποίηση αυτή εμπεριέχει πολλά υποκειμενικά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, τα σφάλματα στη διαλογή και την παλετοποίηση δεν είναι σπάνια, κάτι που δεν λειτουργεί προς όφελος ούτε των πελατών, αλλά ούτε και των προμηθευτών. Επιπλέον των σφαλμάτων, υπάρχει έλλειψη δεδομένων παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και συσσωρευτικά κόστη παραγωγής και λειτουργίας.

Χάρη στην υψηλή τεχνολογία όμως που έχουμε ήδη ενσωματώσει στην παραγωγική μας διαδικασία, αυτές οι δυσκολίες αποτελούν παρελθόν. Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence–AI) και Μηχανικής Εκμάθησης (Machine Learning) η διαλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον αυτοματοποιημένα, με το περιθώριο σφάλματος να ελαχιστοποιείται και την κατηγοριοποίηση να γίνεται με σταθερό κι ενιαίο τρόπο. Πολύ συνοπτικά, η διαλογή υποστηρίζεται πλέον από Νευρωνικά Δίκτυα που εντοπίζουν επιφανειακά σφάλματα στην επιφάνεια του μαρμάρου, παρακολουθούν την παραγωγή σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιούν τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Στο παρακάτω βίντεο δείτε τη μοναδική λύση στον κόσμο που εγγυάται την αντικειμενική διαλογή πλακιδίων.

Η μοναδική λύση στον κόσμο που εγγυάται την αντικειμενική ποιοτική διαλογή μαρμάρου

Στη Stone Group International ενσωματώσαμε ήδη την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση στη γραμμή παραγωγής πλακιδίων ώστε η διαλογή των πλακιδίων μας να γίνεται πλέον αυτόματα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα με τον πιο έξυπνο, ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην παγκόσμια αγορά του μαρμάρου, τον Geoffrey, τον μοναδικό Αυτόματο Διαλογέα Πλακιδίων στον κόσμο. Ο Geoffrey έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια όλα τα πιθανά ελαττώματα των πλακιδίων Thassos Snow White, Volakas και Elba Blue και να τα κατηγοριοποιεί ανάλογα. Η αποτελεσματικότητα του έχει φτάσει ήδη στο 92% και αναμένεται να καταλήξει στο 95%, τη στιγμή που ο ανθρώπινος παράγοντας φτάνει στην καλύτερη περίπτωση στο 73%. Παράλληλα, ο αυτόματος διαλογέας δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο φωτισμός ή η κούραση. Επιπλέον, στα πλαίσια περαιτέρω ενίσχυσης της κουλτούρας καινοτομίας στον οργανισμό μας, έχουμε δημιουργήσει την πρωτοποριακή εφαρμογή κινητού τηλεφώνου ‘’What’s in the box’’. Μέσω της εφαρμογής αυτής, ο κάθε πελάτης μας μπορεί μέσα σε ένα μόνο δευτερόλεπτο να λάβει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για την κάθε παλέτα πλακιδίων που θα παραλάβει, να βλέπει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά και φωτογραφίες από το κάθε πλακίδιο ξεχωριστά, από κάθε κουτί συσκευασίας.
Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής ‘’What’s in the box’’, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί στη διάθεση των πελατών μας σύντομα.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση στη διαλογή των μαρμάρινων πλακών.

Η ομάδα μας καταβάλλει σταθερές προσπάθειες για να προσφέρει τις καλύτερες και τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες, πάντα με γνώμονα την αγάπη μας για το μάρμαρο και το σεβασμό στους πελάτες μας. Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και την επαυξημένη πραγματικότητα και στη διαλογή των πλακών μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε στάδιο καταγραφής κι ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, ενώ εκτιμούμε πως θα είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στους πελάτες μας την υπηρεσία της αυτόματης διαλογής μαρμάρινων πλακών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για να δείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η αυτόματη διαλογή μαρμάρινων πλακιδίων και πλακών στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας: info@stonegroup.gr

Related Posts
Discover our latest blogs and find useful and interesting information, like marble trends, tips, applications, and inspiring ideas.
Μάρμαρο και Γρανίτης: Ανακαλύψτε τις διαφορές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μεταξύ των δύο φυσικών πετρωμάτων
Μάρμαρο ή γρανίτης? Ποιο είναι πιο κατάλληλο υλικό για πάγκο κουζίνας, δάπεδο και μπάνιο; Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που καλούμαστε να απαντήσουμε αφορά… Read More