Τί είναι η διαδικασία Dry Lay & γιατί είναι τόσο σημαντική για τα έργα που χρησιμοποιούν μαρμάρινα πλακίδια;

13
Dec

Πώς η διαδικασία Dry Lay εξασφαλίζει την ποιότητα και το κατάλληλο pattern πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων;

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα υλικά και το κάνει ανεκτίμητο, είναι η μοναδικότητά του. Επιλέγοντας μαρμάρινα πλακίδια σε ένα έργο επιλέγουμε στην πραγματικότητα πλακίδια μη επαναλαμβανόμενα ως προς τα επιφανειακά χαρακτηριστικά τους. Πώς μπορούμε όμως να εκμεταλλευτούμε αυτή την ανεκτίμητη αξία της μοναδικότητας των μαρμάρινων πλακιδίων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Μπορεί η διαδικασία Dry Lay να εξασφαλίσει απόλυτα το καλύτερο δυνατό αισθητικό, αλλά και ποιοτικό αποτέλεσμα;

Είναι γνωστό πως τα πλακίδια μαρμάρου δεν είναι ποτέ ίδια μεταξύ τους. Ακόμη κι αυτά που προέρχονται από το ίδιο λατομείο, από τον ίδιο όγκο ή ακόμη και από την ίδια πλάκα, διαφέρουν. Οι αποχρώσεις στο φόντο, το σχήμα των βενών και τα επιφανειακά χαρακτηριστικά τους τα κάνουν ξεχωριστά, ενώ συγχρόνως καθορίζουν και την μοναδικότητά τους.

Ο καλύτερος δυνατός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των πλακιδίων που θα παραλάβουμε, αλλά και το πώς αυτά θα συνδυαστούν μεταξύ τους κατά την εγκατάσταση, είναι η υιοθέτηση της διαδικασίας Dry Lay.

Τί είναι όμως η διαδικασία Dry Lay;

Κατά τη διαδικασία Dry Lay, το κάθε πλακίδιο τοποθετείται στην κατάλληλη θέση, αναπαριστώντας την τελική μορφή του project.

Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται τα μαρμάρινα πλακίδια μπορεί να μας δώσει διαφορετικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, εξειδικευμένα άτομα τοποθετούν το κάθε ένα πλακάκι στη θέση που θεωρούν καλύτερη. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης, λαμβάνονται υπόψη τα επιφανειακά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των πλακιδίων, οι διαστάσεις τους, και φυσικά το αισθητικό αποτέλεσμα – δηλαδή το σχέδιο – που απαιτείται από το κάθε έργο.

Εκτός όμως από τα σχέδια που θα δημιουργήσουν τα πλακίδια με βάση την επιθυμητή αισθητική, υπάρχει ακόμη ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που καθορίζει τη διαδικασία του Dry Lay. Κατά τη διάρκειά της, γίνεται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος όλων των πλακιδίων από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά τον τύπο και τα χαρακτηριστικά των πλακιδίων, αλλά και τη μέτρηση του ποσοστού υγρασίας τους. Στη συνέχεια, εξειδικευμένοι επιθεωρητές από την πλευρά των πελατών, ελέγχουν όλη τη διαδικασία προκειμένου να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για το λόγο αυτό, η δουλειά των ειδικών μαρμάρου από την πλευρά των προμηθευτών, αλλά και των επιθεωρητών από την πλευρά των πελατών, κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Οι εφαρμογές του Dry Lay

Η διαδικασία Dry Lay μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τύπο πλακιδίου οποιασδήποτε διάστασης, σε κάθε τύπο μαρμάρου και σε οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών.

Η διαδικασία Dry Lay εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Κατασκευαστικά ή διακοσμητικά έργα
 • Εμπορικά ή οικιστικά κατασκευαστικά έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας
 • Έργα εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως πατώματα, επενδύσεις τοίχων, μπάνια, κουζίνες, αλλά και σε κάθε ιδιαίτερη μεμονωμένη κατασκευή.

Ο πελάτης βλέπει στην πράξη την ποιότητα και το σχέδιο των πλακιδίων, έχοντας τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές, μέχρι να καταλήξει στο επιθυμητό για αυτόν αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση του Dry Lay σε μεγάλης κλίμακας project, οι προμηθευτές μαρμάρου καλούνται να έχουν τις κατάλληλες υποδομές, μεγάλες εγκαταστάσεις και ικανοποιητικό αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού για να μπορέσουν να στρώσουν χιλιάδες πλακίδια και να απεικονίσουν το έργο στο σύνολό του.

Τα Πλεονεκτήματα της διαδικασίας Dry Lay

Το μεγαλύτερο όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία του Dry Lay είναι η ευελιξία και η δυνατότητα να διορθωθούν λάθη, πολύ πριν την τελική και οριστική τοποθέτηση των πλακιδίων.

Μπορούμε να πούμε όμως με σιγουριά πως η διαδικασία Dry Lay έχει επιπλέον δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα.

Α. Πλεονεκτήματα που συνδέονται με το αισθητικό αποτέλεσμα (pattern)

 • Συνδυασμός χρώματος & επιφανειακών χαρακτηριστικών. Ακόμη και εάν τα πλακίδια που έχουν επιλεγεί για ένα έργο προέρχονται από τον ίδιο τύπο μαρμάρου, είναι δεδομένο πως εάν συνδυαστούν τα επιφανειακά τους χαρακτηριστικά με διαφορετικό τρόπο, τότε θα προκύψουν και διαφορετικοί σχηματισμοί/σχέδια.
 • Συνδυασμός διαφορετικών διαστάσεων & τύπων μαρμάρου. Ο συνδυασμός των χρωμάτων και των σχεδίων γίνεται ακόμη πιο δύσκολος όταν αντί για μία διάσταση πλακιδίου πρέπει να συνδυαστούν διαφορετικές διαστάσεις και διαφορετικοί τύποι μαρμάρου μεταξύ τους.

Το Dry Lay βοηθάει στο να επιλεγεί η κατάλληλη ροή των σχεδίων που βρίσκονται στην επιφάνεια των πλακιδίων και να εξασφαλιστεί η ισορροπία των χρωμάτων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται το ιδανικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Β. Πλεονεκτήματα που συνδέονται με τον Ποιοτικό Έλεγχο

 • Μέτρηση της υγρασίας των πλακιδίων. Η υγρασία που μπορεί να περιέχεται στο μάρμαρο μπορεί να δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα κατά την μεταφορά ή την εγκατάστασή του. Εάν τα πλακίδια συσκευαστούν με υγρασία, είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθούν βρύα, μύκητες κα παράσιτα κατά τη μεταφορά τους, κάτι που θα επιφέρει στη συνέχεια προβλήματα στην τοποθέτησή τους. Κατά τη διαδικασία Dry Lay, γίνεται μέτρηση της υγρασίας των πλακιδίων πριν τη συσκευασία τους, καθώς και στέγνωμα των υγρών πλακιδίων. Στη συνέχεια, γίνεται μέτρηση του επιπέδου υγρασίας των παλετών συσκευασίας.
 • Ποιοτικός έλεγχος τύπων μαρμάρου. Ακόμη κι αν τα πλακίδια προέρχονται από τον ίδιο όγκο ή πλάκα, είναι πιθανό να χαρακτηριστούν διαφορετικά ως προς τον τύπο τους, λόγω των διαφορετικών επιφανειακών τους χαρακτηριστικών. Κατά τη διαδικασία Dry Lay επιλέγονται εκείνοι οι τύποι του υλικού που εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατά το στρώσιμο των πλακιδίων δίνεται η δυνατότητα να ελεγχθεί και να εξασφαλιστεί η ποιότητα των πλακιδίων κατά την μεταφορά και την εγκατάστασή τους.

Πώς εφαρμόζεται η διαδικασία Dry Lay στην Stone Group International;

Προσπαθώντας να παραδίδουμε πάντα αυτό που υποσχόμαστε στους συνεργάτες μας, έχουμε υιοθετήσει τη διαδικασία Dry Lay για όλα τα πλακίδια μας, σε όλες τις διαστάσεις τους και για όλες τις εφαρμογές τους.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πώς η διαδικασία Dry Lay εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις μας.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε Dry Lay όχι μόνο για ένα επιλεγμένο μέρος ενός έργου, αλλά ακόμη και για ολόκληρο το έργο, ανεξάρτητα από τα τ.μ. που θα χρειαστεί να καλύψουμε. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις κάθε μεγάλου ή μικρού έργου, επενδύσαμε σε νέες εγκαταστάσεις, τεχνικές υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί με κριτήριο την ευελιξία, προκειμένου να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να τις προσαρμόζουμε στα δεδομένα κάθε project και να φιλοξενούμε παράλληλα χιλιάδες πλακίδια. Επιπλέον, μόνο για το Dry Lay εργάζονται καθημερινά 10 ειδικά εκπαιδευμένα και έμπειρα άτομα προσωπικού, τα οποία και εκπαιδεύονται συνεχώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Dry Lay, επιθεωρητές των έργων επισκέπτονται συχνά τις εγκαταστάσεις μας ελέγχουν το στρώσιμο των πλακιδίων και την ποιότητά τους, και σε συνεργασία με το προσωπικό μας κάνουν όλες τις απαραίτητες αλλαγές. Στόχος και για τις δύο πλευρές είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα των πλακιδίων, αλλά και η ολοκληρωμένη εικόνα, βάσει των προδιαγραφών του project.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το project, αλλά και τις απαιτούμενες προδιαγραφές

 • Στρώσιμο, έλεγχο χρώματος και τύπων των πλακιδίων
 • Ποιοτικό έλεγχο πλακιδίων
 • Μέτρηση της υγρασίας και στέγνωμα πλακιδίων
 • Φωτογράφηση πιθανών επιφανειακών χαρακτηριστικών πλακιδίων
 • Τοποθέτηση πλακιδίων σε ειδικές συσκευασίες
 • Συσκευασία σε παλέτες, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
 • Μέτρηση & έλεγχο της υγρασίας πλακιδίων και παλετών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη
 • Barcoding-σήμανση για κάθε πλακίδιο, κουτί, παλέτα μεμονωμένα.

* Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες είναι προαιρετικές και μπορούν να παραχωρηθούν κατόπιν συνεννόησης με την Stone Group International.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πώς η διαδικασία Dry Lay εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις μας.

Related Posts
Discover our latest blogs and find useful and interesting information, like marble trends, tips, applications, and inspiring ideas.
Μάρμαρο και Γρανίτης: Ανακαλύψτε τις διαφορές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μεταξύ των δύο φυσικών πετρωμάτων
Μάρμαρο ή γρανίτης? Ποιο είναι πιο κατάλληλο υλικό για πάγκο κουζίνας, δάπεδο και μπάνιο; Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που καλούμαστε να απαντήσουμε αφορά… Read More