Μάρμαρο Πύργων

Εικόνα
 

PHYSICAL TEST

APPARENT SPECIFIC WEIGHT  2846 kg/m3
WATER ABSORPTION DIN 52103  0,17 % wt
COMPRESSIVE STRENGTH DIN 52105 125 MPa
MODULUS of ELASTICITY  712,5 MPa
ABRASION RESISTANCE DIN 52108  3,51 mm

ΣΥΝΟΨΗ