Μάρμαρο Βερμίου Λευκό

Εικόνα
 

PHYSICAL TEST

APPARENT SPECIFIC WEIGHT  kg/m3 DIN
ABSORPTION COEFFICIENT  %wt DIN
COMPRESSIVE STRENGTH MPa DIN
MODULUS of RUPTURE  MPa DIN
ABRASION RESISTANCE  mm DIN

ΣΥΝΟΨΗ