ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρούμε όλους τους όρους Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας

Η εταιρία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας που διενεργεί ελέγχους στους χώρους εργασίας, διαθέτει γιατρό και έχει προχωρήσει στην ειδική σήμανση των χώρων και των εργασιών που επιτελούνται σε αυτούς για την απρόσκοπτη ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων. Ταυτόχρονα διαθέτει εξοπλισμό ΜΑΠ, όπως στολές και κράνη, υπερσύγχρονο εξοπλισμό πυρασφάλειας και έχει καταρτίσει Σχέδιο Διαχείρισης Εργατικού Ατυχήματος και Na-Tech Καταστροφών (τόσο στις μονάδες της όσο και στα λατομεία της) για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων. Η δημιουργία συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας δεν αποτελεί μόνο θέμα κάποιων τεχνικών ρυθμίσεων. Είναι μια βασική συνιστώσα στην επεξεργασία και εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου που αποτελεί την πυξίδα της επιχείρησης. Η παροχή υπηρεσιών για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους είναι εγχείρημα που αποφέρει πολλαπλό όφελος στην επιχείρηση, σε οικονομικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Ακολουθούμε όλες τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης και περιβαλλοντικής φροντίδας. Η άριστη ποιότητα των υλικών όπως και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν κυρίαρχο μέλημα της διοίκησης. Όλα τα υλικά που διαχειρίζεται η Stone Group International ελέγχονται και αξιολογούνται ποιοτικά βάσει των υψηλών προδιαγραφών που έχει ορίσει η εταιρία. Η μακρόχρονη εμπειρία και γνώση των στελεχών της και ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός είναι εγγύηση για τον σωστό ποιοτικό χαρακτηρισμό των υλικών όπως και για την ποιότητα των τελικών προϊόντων της εταιρίας. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας πραγματοποιεί διαρκείς ελέγχους στα υλικά και προωθεί νέες τεχνολογίες όπως η νανοτεχνολογία πάνω στο μάρμαρο. Όλες οι παραπάνω ενέργειες και δράσεις είναι βασικές προυποθέσεις για την επιτυχή είσοδο της εταιρίας στα μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά έργα.