ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Ανθρώπινο Δυναμικό το σημαντικότερο “Κεφάλαιο” ανάπτυξης της εταιρίας

Είμαστε μια σύγχρονη μονάδα με οργανωμένα τμήματα, επανδρωμένα με τεχνοκράτες και απόφοιτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επενδύουμε στην διαρκή εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού μας, διαθέτουμε εξειδικευμένους τεχνίτες και μαρμαρογλύπτες, λειτουργούμε τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, τμήμα ελέγχου Ποιότητας και Ανάπτυξης, τμήμα Logistics, τμήμα Marble Specialists. Συνεργαζόμαστε με επιθεωρητές-εξειδικευμένα στελέχη με γνώση των υλικών- για την σωστή επιλογή των υλικών που διαχειριζόμαστε, έχουμε αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο έμπειρων στελεχών και δικών μας αντιπροσώπων σε Τουρκία, Ινδία, Αίγυπτο, Ρωσία, Ρουμανία, Ιταλία, Αγγλία, καθώς και οργανωμένο τμήμα πωλήσεων με εξειδικευμένα στελέχη που διαχειρίζονται την εγχώρια αγορά και τις αγορές του εξωτερικού. 

Οι εργαζόμενοι αποτελούν για μας το σημαντικότερο “κεφάλαιο” ανάπτυξης. Η συνεχής βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων μέσω της συμμετοχής τους σε πλήθος σεμιναρίων που διοργανώνουμε, η διαρκής ενημέρωσή τους για τον κλάδο, τα νέα υλικά και τις τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την προώθηση της αυτοεκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, αποτελούν για μας προτεραιότητες νευραλγικής σημασίας. Σε συνεργασία με την FranklinCovey, που κατέχει παγκοσμίως ηγετική θέση σε θέματα ηγεσίας, ατομικής αποτελεσματικότητας και υλοποίησης, προχωρήσαμε σε ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση όλων των τμημάτων μας.

Ταυτόχρονα δίνουμε έμφαση και επενδύουμε συστηματικά στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ως απόρροια των συνεχών επενδύσεων και των αναγκών που προκύπτουν.Ο όμιλος σήμερα απασχολεί 530 άτομα προσωπικό.