ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Επικοινωνούμε την Αξία των Μαρμάρων μας

Η εταιρία υιοθέτησε νέους τρόπους συσκευασίας στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της πολιτικής, με στόχο να προστατεύει και να προωθεί καλύτερα τα προιόντα της στην αγορά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αναγνωρισιμότητα του brand name της. Όλα τα προιόντα πακετάρονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (International Plant Protection Convention). Τα υλικά ξυλείας που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την μεταφορά των μαρμάρων και των πετρωμάτων είναι πιστοποιημένα και όλα τα προιόντα φτάνουν στον τελικό αποδέκτη σε άριστη κατάσταση χωρίς φθορά. 

Με τις νέες μορφές συσκευασίας που περιλαμβάνουν νέα λογότυπα, έμφαση στα εταιρικά χρώματα μπλε και λευκό, χάρτινες και ξύλινες συσκευασίες των εντύπων και των δειγμάτων καθώς και νέες ετικέτες, η εταιρία επικοινωνεί την εταιρική της ταυτότητα καθόλη την διάρκεια της παραγωγικής και εμπορικής της διαδικασίας.