ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Τα μάρμαρά μας σε διεθνή κατασκευαστικά έργα

'Εχοντας ως γνώμονα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μας προσδίδει η συμμετοχή μας σε διεθνή κατασκευαστικά project για την περαιτέρω ενδυνάμωσή μας, δημιουργήσαμε ένα ειδικό τμήμα με την συμμετοχή πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και εξειδικευμένου προσωπικού, προκειμένου να προμηθεύουμε με τα υλικά μας μεγάλα κατασκευαστικά έργα, μέσω των πελατών μας.

Η εταιρία έχει ήδη συμμετάσχει σε πολύ σημαντικά έργα και έχει αποκομίσει μεγάλη εμπειρία, χρησιμοποιώντας  ένα μοντέλο σχεδιασμού, ελέγχου και παρακολούθησης του έργου σε όλα τα στάδια προμήθειας των υλικών, προκειμένου να παραδίδει το έργο στους απαιτούμενους χρόνους και με υψηλά κριτήρια ποιότητας.

Αυτό της επιτρέπει να συνεργάζεται απρόσκοπτα και με την αρχιτεκτονική κοινότητα ώστε να προδιαγράφει τα υλικά της ενισχύοντας τις διεθνείς της συνεργασίες, με στόχο να καταστεί μελλοντικά μια από τις μεγαλύτερες του χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το στελεχιακό δυναμικό του τμήματος ερμηνεύει αρχιτεκτονικά 2D & 3D σχέδια σε διάφορες μορφές, κάνει λεπτομερείς εκτιμήσεις για το κόστος προετοιμασίας (σε υλικά & επεξεργασία), δημιουργεί και διαχειρίζεται cutting lists, κάνει χρήση AutoCAD, παρέχει υποστήριξη σχετικά με τεχνικά θέματα.