15 ΕΚ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ SGI ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ

Ενισχύοντας την συμμετοχή της στην ελληνική οικονομία, η Παρευξείνια Τράπεζα θα χορηγήσει δάνειο 15 εκατομμυρίων ευρώ στη Marmor SG Marble and Granite Process S.A  (Stone
Group  International). Το επταετές  δάνειο της Παρευξείνιας  Τράπεζας θα  ενισχύσει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της Marmor και την αναβάθμιση  του  εξοπλισμού  της. Το  δάνειο  αυτό  θα  ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση της  εταιρείας, ως εξαγωγέα σε χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και εκτός. Η Marmor  έχει ένα ισχυρό εξαγωγικό προφίλ, διαθέτοντας  το 90% των προϊόντων της σε 85  χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών-μελών  της  Παρευξείνιας Τράπεζας όπως η Τουρκία, η Ρωσία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Αλβανία. «Είμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  να  συμβάλουμε  στην  ανάπτυξη  μίας  πρωτοπόρου  βιομηχανίας  και εξαγωγικής  εταιρείας, η οποία λειτουργεί σε μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες  περιοχές  της Ελλάδας.
Αυτό  υπογραμμίζει  την  δέσμευσή  μας,  να  στηρίξουμε  την  οικονομική  ανάπτυξη  και  την  δημιουργία θέσεων εργασίας στη χώρα που μας φιλοξενεί σε  μια εποχή ύψιστης ανάγκης», δήλωσε ο  Ισάν Ουγούρ Ντελικανλί, Πρόεδρος της Τράπεζας, μετά την υπογραφή της δανειοδοτικής σύμβασης στη Θεσσαλονίκη.
Σχολιάζοντας την συμφωνία, ο Ιωάννης Αντωνιάδης, πρόεδρος της Marmor, τόνισε: "Η συνεργασία μας με  έναν  οργανισμό  διεθνούς  κύρους,  όπως  η  Παρευξείνια  Τράπεζα υπογραμμίζει σθεναρά  τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του επενδυτικού μας πλάνου. Είμαστε ευτυχείς για την υπογραφή μιας καθόλα σημαντικής συμφωνίας συνεργασίας με την Τράπεζα, που θα
παράσχει στον όμιλό μας τα μέσα να διατηρήσει την στρατηγική του εξωστρέφεια επιχειρηματικά και να διακριθεί ως πρεβευτής του ελληνικού μαρμάρου διεθνώς”.