ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΜΥΡΝΗΣ 2016

Εικόνα

Η Stone Group International συμμετείχε ως εκθέτης στην 22η Διεθνή Έκθεση Πετρωμάτων Σμύρνης, η οποία πραγματοποίηθηκε από 23 έως 26 Μαρτίου 2016.

Η εταιρία παρουσίασε την ναυαρχίδα των μαρμάρων της παράλληλα με τις νέες της συλλογές από τα λατομεία της, Pirgon & Vermion White.

Τα υλικά Pirgon White, Vermion White, Pelagonia, Veria Green, Era Silver, Titanium Black, Arctic Grey, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον πελατών, αρχιτεκτόνων και επισκεπτών, δεδομένου ότι ήδη έχουν προδιαγραφεί σε διεθνή κατασκευαστικά έργα.