ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Εξόρυξη & Διάθεση πρώτων υλών

Τα λατομεία μας είναι το Pirgon-Hellenic Marble Quarry, Vermion White, Veria Green, Pelagonia, French Vanilla, Pighes. Ταυτόχρονα έχουμε συνάψει συμφωνίες και με άλλα λατομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την αποκλειστική διάθεση της πρώτης ύλης, όπως το Era Silver, Thassos Golden Radix, Titanium Black, Artic Grey. Στα σχέδιά μας εντάσσεται η εξαγορά νέων λατομικών μονάδων για την ενίσχυση της παραγωγικής μας δυναμικότητας.

Για μας τα λατομεία δεν αποτελούν μόνο χώρους εξόρυξης των υλικών, αλλά διέπονται από την φιλοσοφία μας για την εξόρυξη και διάθεση ποιοτικής και αποκλειστικής πρώτης ύλης στο πλαίσιο όλων των κείμενων νομοθεσιών και διαδικασιών. Η εταιρία εκπονεί γεωλογική και οικονομοτεχνική μελέτη, λαμβάνει υπόψη τον μηχανικό τρόπο εκμετάλλευσης, το ανθρώπινο δυναμικό και τις συνθήκες ασφάλειας, τον υπερσύγχρονο εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και την διαδικασία εξόρυξης, μεταφοράς και παραγωγής της πρώτης ύλης στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας ολοκληρωμένης λατομικής επιχείρησης.