ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καινοτόμες Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις μας καλύπτουν 12.000 τμ στεγασμένης επιφάνειας εντός ιδιόκτητου οικοπέδου 50.000 τμ. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν γραφεία διοίκησης και προσωπικού, τρία τμήματα παραγωγής, τμήμα διαχείρισης έργων, ειδικό καλλιτεχνικό τμήμα, πέντε εσωτερικές και έξι εξωτερικές αποθήκες για όγκους, πλάκες και πλακίδια. Στο πλαίσιο του επενδυτικού μας πλάνου ολοκληρώσαμε νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 2.000 τμ ως προέκταση των ήδη υπαρχουσών. Περιλαμβάνει σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με διαδραστική έκθεση μαρμάρου και χώρους γραφείων. Οι άλλες δύο μονάδες βρίσκονται στην Δράμα και την Βέροια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και νέα επέκταση των κτιριακών μας εγκαταστάσεων με νέους χώρους παραγωγής, νέα γραφεία της διοίκησης, χώρους υποδοχής και έκθεσης των προιόντων καθώς και υποδοχής των πελατών και του κοινού. Η εταιρία διαθέτει μεγάλη μονάδα στο Ploesti της Ρουμανίας, με υπερσύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου και κτιριακές εγκαταστάσεις 2.000 τμ σε οικόπεδο 20.000 τμ. Λειτουργεί θυγατρικές σε Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Μαρόκο και Αίγυπτο.