ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εργοστάσιο - Κεντρικά Γραφεία

Καβαλάρι, Θεσσαλονίκη

Τ +30 23940 20440

F +30 23940 52733

Διεύθυνση Πωλήσεων
sales@stonegroup.gr

Τμήμα Marketing
marketing@stonegroup.gr
Τμήμα Προμηθειών
purchase@stonegroup.gr

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
hr@stonegroup.gr